Fysieke Overlegtafel segment 2 (FOT)

Deze vindt plaats van 13.00u tot 15.00u, afspraak vindt digitaals via teams plaats.

Agenda en stukken:

08052023 Agenda algemene FOT

Bijlage 1 FOT reglement

Bijlage 2a versie 1.2 Overeenkomst Een 10 voor de Jeugd 2022 DEF

Bijlage 2b overzicht aanpassingen overeenkomst FOT

Bijlage 3 - Samenwerking voorliggend veld

Bijlage 4 - Samenwerking tussen segmenten

Bijlage 5 - Memo toekomstplan

Deze vindt plaats van 10.30u tot 12.00u, locatie Zorg&Ondersteuning gemeente Helmond.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel