Overeenkomst sluiten

Segment 4: Specialistisch / veel voorkomend

Segment 4

Omschrijving segment Specialistisch / veel voorkomend

Dit segment gaat over veel voorkomende / specialistische zorg voor cliënten met begeleiding of enkelvoudige behandeling. Het gaat om ambulante hulp.

Doelstelling

 • Alle jeugdigen binnen dit segment krijgen tijdig passende hulp.
 • Alle jeugdigen binnen dit segment hebben geen last meer van ‘schadelijke’ wachttijden.
 • Binnen dit segment contracteren we alleen kwalitatieve, transparante en verantwoorde aanbieders.

Zorgaanbod

Dit segment omvat een brede range van producten. Alle producten die niet in een ander segment horen vallen hieronder. Daarom gaat het om een grote hoeveelheid aan aanbieders. Type aanbod dat ingezet wordt: individuele of groepsbegeleiding, vaktherapie,   individuele of groepsbehandeling, diagnostiek, dyslexietrajecten, medicatie-controle, logeren en respijtzorg.

Producten

 • Jeugdhulp ambulant regulier individueel en groep
 • Vaktherapie
 • Behandeling GGZ, LVB, Jeugdzorg
 • Diagnostiek
 • Instellen en controleren psychofarmaca
 • Ernstige dyslexie
 • Begeleiding individueel en groep
 • Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding
 • Logeren
 • Respijtzorg
 • Vervoer

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd
Bekijk ons profiel op LinkedIn

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel