Administratie en communicatie

Inschrijvingen jeugdhulp

Inschrijvingen jeugdhulp 2022

De inschrijving op een of meer overeenkomsten van ‘Een 10 voor de Jeugd’ wordt getoetst op meerdere onderdelen, die onafhankelijk van elkaar worden bekeken. Wanneer deze onderdelen allemaal zijn beoordeeld volgt er een eindoordeel. Als dit positief is wordt u via Negometrix geïnformeerd. Indien het eindoordeel negatief is volgt een afwijzing via Negometrix. Afhankelijk van de afwijzingsgronden plannen wij voor de afwijzing een gesprek met u.

De toetredingsmomenten zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Voor de datum van het toetredingsmoment moeten alle tenders doorlopen zijn waarna beoordeling plaatsvindt.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel