Administratie en communicatie

Inschrijvingen jeugdhulp / beoordelingsproces

Inschrijvingen jeugdhulp

De inschrijving op een of meer overeenkomsten van ‘Een 10 voor de Jeugd’ wordt getoetst op meerdere onderdelen, die onafhankelijk van elkaar worden bekeken. De beoordelingsprocedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk een technische beoordeling gevolgd door een inhoudelijke beoordeling.

De technische beoordeling betreft het vullen van het contractensysteem Mercell waarbij er vragen moeten worden beantwoord en technisch correcte documenten aangeleverd dienen te worden. Na een akkoord op de technische beoordeling wordt de Jeugdhulpaanbieder toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling.

De toetredingsmomenten voor de inhoudelijke beoordeling zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze toetreding geldt voor de segmenten 2, 3 en 4. Toetreding tot  segment 1 is uitgesloten. Onder toetreding wordt ook verstaan het toevoegen van een producten/of gemeente(n) aan de bestaande overeenkomst. Zorg ervoor dat uw inschrijving vóór het betreffende toetredingsmoment is ingediend. Ná een toetredingsmoment wordt gestart met de verschillende onderdelen van de inhoudelijke beoordeling. Deze verschillende onderdelen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld door gespecialiseerde teams. Ná het toetredingsmoment kan de Jeugdhulpaanbieder voor het gehele beoordelingsproces rekenen op een doorlooptijd van 6 weken.

Op het moment dat alle te beoordelen onderdelen zijn afgehandeld volgt een eindoordeel. Als dit eindoordeel positief is, wordt u via Mercell geïnformeerd en volgt een toelatingsbericht. In dit toelatingsbericht staat de ingangsdatum van de overeenkomst vermeld en ontvangt u via Mercell de tekenbladen ter ondertekening.

Indien het eindoordeel negatief is, volgt een gemotiveerde afwijzing via Mercell. Na een afwijzing zal de regio ‘Een 10 voor de jeugd’ aanmeldingen van deze Jeugdhulpaanbieder gedurende 12 kalendermaanden niet in behandeling nemen.

Onderstaand treft u per segment de link aan naar de juiste tender waarvoor u zich wilt inschrijven:

Jeugd segment 1 https://s2c.mercell.com/today/48511
Jeugd segment 2 https://s2c.mercell.com/today/49075
Jeugd segment 3 https://s2c.mercell.com/today/49085
Jeugd segment 4 https://s2c.mercell.com/today/49090

Om inschrijvingen actueel te houden, kunnen (nieuwe of gewijzigde) inschrijvingen beëindigd worden indien er in een periode van 3 maanden geen actie is ondernomen. Tevens kan de regio ‘Een 10 voor de Jeugd’ de deelname van de inschrijver ontzeggen als deze na 2 pogingen tot aanmelding niet voldoet aan hetgeen is gesteld in de procedure.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel