Bestuurlijke aanbesteding

Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden

Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden

Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij flexibele, langdurige overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Die overeenkomsten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast. Zij stellen ook een formele overlegstructuur vast tussen gemeenten en aanbieders, waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.  Beide partijen gaan met elkaar in gesprek en vanuit overleg komt een (wijziging van het) contract tot stand. Dit gesprek gebeurt op twee manieren: fysieke overlegtafel (FOT) en digitale overlegtafel (VOT). Een beperkt aantal aanbieders neemt deel aan de fysieke overlegtafel, alle andere gecontracteerde aanbieders kunnen reageren via de digitale overlegtafel.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Inkoop

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom inkoop gerelateerde zaken. Denk aan de werkwijze, beleidsregels, toezicht, persoonsgebonden budget en hoe u bijvoorbeeld zorgaanbieder kunt worden.

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer