Beleid en regelgeving

Algemeen controleplan

Algemeen controleplan

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor de organisatie van toegang, het bieden van een passend hulpaanbod, het inkoop- en contractmanagement, de financiële administratie, de uitvoering van controles en de handhaving van zowel rechtmatigheid (voor zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet) als kwaliteit (voor de Wmo 2015 en in mindere mate voor de Jeugdwet). Om de rechtmatigheid en kwaliteit met voldoende zekerheid vast te stellen kunnen controles worden uitgevoerd. Voor deze materiële controle bestaan door de wet voorgeschreven regels. Deze regels zijn opgenomen in bijgevoegd Algemeen controleplan Zorg in Natura Wmo en Jeugdwet van gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, waarover het Dagelijks Bestuur van de GR peelgemeenten in februari 2022 een besluit heeft genomen.

In dit algemeen controleplan informeren we zorgaanbieders over:

  • De wettelijke kaders waarbinnen controles vorm worden gegeven
  • Welke controles en onderzoeken uitgevoerd (kunnen) worden
  • Op welke gegevens de controles zich zullen richten
  • Hoe er wordt gehandeld naar aanleiding van de uitkomsten van deze controles

Wij verzoeken u kennis te nemen van bijgevoegde algemeen controleplan.

Download algemeen Controleplan ZIN Wmo 2015 en Jeugdwet Peelgemeenten.pdf

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel