Administratie en communicatie

Berichtenverkeer

Berichtenverkeer

iJw.

De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren sinds januari 2015 de jeugdwet uit.

Om gemeenten en zorgaanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitvoering van de Jeugdwet heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders de iJw ontwikkeld: een landelijk vastgestelde standaard voor veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Jeugdwet. Dit is de basis voor het iJw-berichtenverkeer

Waarom?

De iJw standaarden zijn specifiek ontwikkeld voor het digitaliseren van communicatie op het gebied van de Jeugdwet. De standaarden zorgen ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders in deze communicatie dezelfde taal spreken. De iJw-standaarden bevorderen daarmee de snelheid van de communicatie, helpen fouten te voorkomen en besparen uitvoeringskosten, zowel bij gemeente als zorgaanbieder. De standaarden zorgen voor een soepel en transparant berichtenverkeer dat gemeente en zorgaanbieder ten goede komt, maar daarnaast ook de cliënten.

Hoe werkt het?

Het iJw berichtenverkeer volgt cliënten in alle fasen van de keten (het berichtenverkeer van gemeente tot zorgaanbieder en ook weer terug) en staat gemeenten en zorgaanbieders toe om berichten uit te wisselen op het gebied van de Jeugdwet. Er is berichtenverkeer mogelijk op onderstaande vlakken:

  • indicatie of -beschikking van zorg;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg.

 

Er is een handig stroomschema gemaakt waar alle stappen en bijbehorende communicatie in verwerkt zijn. Deze vind je hier. Daarin staat welke berichtcode je wanneer verstuurd.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel