Overeenkomst sluiten

Segment 2: Wonen

Segment 2

Omschrijving segment Wonen

Dit segment gaat over het woonaanbod voor jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Wanneer de thuissituatie geen veilige woonomgeving voor het de jeugdige vormt moet er een alternatieve woonvorm gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld pleegzorg, een gezinshuis, of een woongroep zijn

Doelstelling

Onze doelstelling is dat jeugdigen die niet thuis kunnen wonen een passend nieuw thuis krijgen. Deze nieuwe woonplek lijkt zo veel als mogelijk op een normale gezinssituatie. Hierbij is het perspectief dat de jeugdige, indien terug naar huis geen optie is, langdurig op dezelfde plek kan blijven wonen.

Het segment wonen is volop in ontwikkeling. Samen met jeugdhulpaanbieders, woningcorporaties en ervaringsdeskundigen streven we naar voldoende en vooral passend woonaanbod voor jeugdigen die niet thuis kunnen wonen. Het doel voor de komende jaren is om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit doen we door:

  • Structureel in gesprek te zijn met ervaringsdeskundigen. Hun ervaringen nemen we mee in de ontwikkeling van de jeugdhulp.
  • Te investeren in een duurzame samenwerkingsrelatie met onze belangrijkste jeugdhulpaanbieders die woonvormen bieden.
  • Voor verwijzers inzichtelijk te maken waar in de regio woonplekken beschikbaar zijn.
  • Voorafgaand aan een plaatsing goed af te stemmen tussen verwijzer, jeugdhulpaanbieder en gemeente.

Met betrekking tot deze doelstellingen is aan de overeenkomst voor segment 2 – Wonen een ambitieakkoord gekoppeld. Dit ambitieakkoord gaat specifiek over de gezamenlijke ambities en doelstellingen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders voor segment 2 en de daarvoor noodzakelijke activiteiten. Dit akkoord en de verdere uitwerking van de vijf segmenten uit de inkoopstrategie zijn inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen daarom in samenhang met elkaar bezien te worden.

Ambitieakkoord Wonen Een 10 voor de Jeugd (pdf)

Producten

  • Pleegzorg
  • Gezinshuizen
  • Woongroepen
  • Begeleiding naar zelfstandig wonen

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel