Jeugdhulp toegang

Crisisdienst

Crisisdienst

Speelt er een crisis met een jeugdige of een gezin waardoor meteen actie nodig is? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666987 of via e-mail cit@vtzob.nl.

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant komt als er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan voor een jeugdige tot 23 jaar (en/of voor de ouders). De veiligheid van de jeugdige is niet meer zeker. Crisissituaties kunnen door van alles worden veroorzaakt: gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is er binnen twee uur. Als het nodig is, wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel