Beleid en regelgeving

Beleid inkoop 2022

Beleid inkoop 2022

In 2015 vond de overheveling van verantwoordelijkheden en financiering van jeugdhulp naar gemeenten plaats(de transitie). Inmiddels zijn we in de fase van inhoudelijke verbetering en vernieuwing (de transformatie). Wij willen als regio 10vdJ het verschil maken voor alle jeugdigen en gezinnen. Een van de manieren om de ambities te realiseren is door middel van ‘inkopen’.

De contractvorm, het selecteren en contracteren van aanbieders zijn zaken die van belang zijn als het gaat om inkopen. Echter even belangrijk zijn de keuzes voor het bekostigingssysteem, de wijze waarop de gemeenten de toegang aansturen en de wijze waarop gemeenten met de aanbieders (voor, tijdens en na de aanbesteding) om willen gaan (contract- en leveranciersmanagement).

Het is belangrijk om te kijken naar de concrete doelstellingen (ontwikkelpotentieel) die de regio in de komende jaren wil gaan bereiken. De strategische doelen, de analyse en het ontwikkelpotentieel bepalen hoe de keuzes voor inkoop eruit zien voor de huidige contractperiode. Al deze zaken zijn verwerkt in een inkoopstrategie. De inkoopstrategie is vervolgens de basis geweest om in dialoog met aanbieders een vernieuwde overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022 op te stellen. Deze overeenkomst loopt tot ….. met de mogelijkheid van verlenging.

Publiekversie Inkoopstrategie 'Een 10 voor de jeugd' (pdf)

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel