Administratie en communicatie

Wijzigingen berichtenverkeer versie 3.2 april 2023

Wijzigingen berichtenverkeer iJw/iWmo 3.2

Onderstaand vindt u een beschrijving van belangrijke wijzigingen die van kracht zijn bij de overgang naar versie 3.2 van het berichtenverkeer.

1. Wijzigingen m.b.t. gebruik 307-bericht Vanaf Release 3.2 is het mogelijk om een definitieve stop te versturen met dezelfde einddatum als de tijdelijke stop.

Op het moment dat er een tijdelijke stop is ingediend en de zorgaanbieder vaststelt dat er geen zorg geleverd gaat worden, dan kan de zorgaanbieder na de 307 met reden tijdelijke stop, een 307 met een andere reden indienen. Dit laatste bericht mag dezelfde einddatum hebben als de datum uit het 307 bericht tijdelijke stop. Bij alle andere 307 redenen moet deze eerst verwijderd worden (verwijderen aanlevering) voordat er een nieuwe 307 met een nieuwe eindreden mag worden ingediend.

Het is hierbij ook zéér belangrijk dat een 307-bericht wordt verstuurd nadat een indicatie afloopt. Dit heeft o.a. te maken met het abonnementstarief Wmo. Door wijzigingen in het iEB-berichtenverkeer (berichtenverkeer tussen gemeenten en CAK) is een 307-bericht van een aanbieder noodzakelijk om ook de eigen bijdrage voor een klant te stoppen. Ontvangen gemeenten in deze gevallen geen 307bericht, dan zal de eigen bijdrage voor een klant die geen zorg of ondersteuning meer ontvangt doorlopen en zal deze ten onrechte een factuur vanuit CAK ontvangen voor eigen bijdrage. Gemeenten zijn hierin dus afhankelijk van de zorgaanbieder. Gemeenten gaan hier op controleren.

2. Tarief in declaratie moet gelijk zijn als contractueel vastgelegd tarief.

Er is een regel toegevoegd met bijbehorende retourcode, die aangeeft dat het ingediende tarief in een declaratie exact overeen moet komen met het contractueel vastgelegde tarief. Indien een lager of hoger tarief wordt gedeclareerd volgt afkeur van de declaratie.

3. Verlenging op dezelfde toewijzing 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wanneer een toewijzing moet worden verlengd, middels het wijzigen van de einddatum en wanneer een toewijzing moet worden ingetrokken of een nieuwe toewijzing moet worden afgegeven.

Het oprekken van de einddatum van de bestaande toewijzing voor een verlenging van de zorg of ondersteuning is verplicht, als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • het volume blijft gelijk of is leeg;
  • de frequentie is ofwel leeg ofwel ongelijk aan ‘Totaal geldigheidsduur toewijzing’ en blijft gelijk ;
  • de einddatum van de bestaande toewijzing is nog niet verstreken op het moment dat de toewijzing wordt opgerekt en verstuurd.

In deze gevallen moet de bestaande toewijzing worden aangepast en mag er geen nieuwe toewijzing (met nieuw toewijzingsnummer) worden afgeven.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd
Bekijk ons profiel op LinkedIn

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel