Nieuwsberichten

Meerjarenprogrammaplan Een 10 voor de Jeugd 2024 - 2028

Meerjarenprogrammaplan Een 10 voor de Jeugd 2024 - 2028

Een 10 voor de Jeugd heeft voor de komende jaren een meerjarenprogrammaplan opgesteld dat recentelijk is vastgesteld door het Bestuurlijk Platform. In dit programma staan meerdere ambities benoemd waar we met verschillende acties naartoe gaan werken. De drie opgaven waar het programma Een 10 voor de Jeugd mee gaat werken zijn:  

  • Zo thuis en nabij mogelijk 
  • Tijdige, passende en betaalbare zorg 
  • De lerende regio 

Overkoepelend horen hierbij de uitgangspunten data, monitoring en bijstelling en de verbinding met onderwijs. De ambities zijn onder andere dat er 20% minder uithuisplaatsingen worden gedaan, bij 100% van de uithuisplaatsingen vooraf een verklarende analyse is gedaan, 80% van de casussen die bij het RMT komen aanbod vinden bij onze gecontracteerde aanbieders, en dat er middels de 0-meting jaarlijks gerapporteerd en geanalyseerd wordt (met de gemeenten) over deze resultaten en de ontwikkelingen die er spelen.  

In het programmaplan worden deze cijfers onderbouwd en de aanpak om tot deze ambitie te komen verder toegelicht. Het programmaplan is te vinden in onderstaande link: 

Programmaplan 'Een 10 voor de Jeugd' 2024 - 2028

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd
Bekijk ons profiel op LinkedIn

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel