Overeenkomst sluiten

Algemeen

Jeugdhulp Aanbieder worden

Inkoopregio 'Een 10 voor de jeugd' heeft een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022.

Op 1 juli 2021 zijn in Negometrix de vernieuwde overeenkomsten voor de vier segmenten voor “Een 10 voor de Jeugd” gepubliceerd en daarmee opengesteld voor inschrijving.

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor “Een 10 voor de jeugd” te worden zal via Negometrix het contracteringsproces doorlopen moeten worden. Dit kan door de organisatie binnen Negometrix te registreren. De procedure bestaat uit 2 stappen, zijnde een basismodule / hoofdtender (stap 1) en de contractenmodules / subtender(s) ( stap 2). Vanuit het met goed resultaat doorlopen van stap 1 volgt automatisch een uitnodiging in Negometrix voor stap 2. Deze wordt ontvangen in uw mailbox van Negometrix behorende bij de tender van stap 1.

Registreren Negometrix

Ga hier naar de website van Negometrix om u te registreren: http://negometrix.com/nl

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Negometrix, aan te melden voor de basistender via https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=175855&companyId=3589 . Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen. Na goedkeuring van de inschrijving binnen de hoofdtender ( stap 1) ontvangt de inschrijver automatisch een uitnodiging om de subtender(s) te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender ( stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor wat betreft jeugdhulp. Heirover ontvangt de organisatie via Negometrix een zogenoemd “doorlatingsbericht”.

Overeenkomst ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Ter inzage - gecombineerde overeenkomst Een 10 voor de Jeugd 2022 S1234

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@een10voordejeugd.nl

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel