Producten en tarieven

Verwijsindex Toelichting

Per 1 april 2023 wordt voor de contracten Wmo begeleiding en Kortdurend Verblijf het indexeringspercentage voor 2023 verhoogd van 3,57% naar 4,67 %. In dit bericht leest u een toelichting op dit besluit:

Verhoogde indexering contracten Wmo begeleiding en Kortdurend verblijf

Wij indexeren de tarieven m.b.t. de contracten Wmo begeleiding en Kortdurend Verblijf jaarlijks op basis van het vijfjarig OVA-gemiddelde. Overeenkomstig deze methodiek is eerder het indexeringspercentage voor 2023 vastgesteld op 3,57 %.
In dit vijfjarig OVA-gemiddelde wordt geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de materiële kosten. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De recente stijging van de energiekosten en de inflatie zijn van invloed op de materiële kosten. De VNG heeft gemeenten in december 2022 geadviseerd om in de indexering van de tarieven ook rekening te houden met deze kostenontwikkeling voor zover dat nog niet gebeurd is. Wij hebben het advies vanuit de VNG zorgvuldig in overweging genomen.
Gezien het voorgaande hebben wij besloten om éénmalig af te wijken van de vastgestelde methodiek in verband met de uitzonderlijke ontwikkelingen in materiële kosten. Met ingang van 1 april 2023 wordt daarom het indexeringspercentage verhoogd van 3,57% naar 4,67%.

Overige contracten Wmo

De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning zijn voor het jaar 2023 opnieuw vastgesteld op basis van de landelijke rekentool, waarbij met alle kostencomponenten rekening is gehouden.
In de contracten hulpmiddelen, trapliften en collectief vervoer is een indexeringsfactor opgenomen die al rekening houdt met de materiële kosten.
De tarieven van deze contracten blijven daarom ongewijzigd.

Downloads

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel