Administratie en communicatie

iWmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn vrij om dit naar eigen inzicht te doen. Voor informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders over Wmo, heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) de iWmo ontwikkeld. Hier kan op een veilige en transparante informatie gedeeld worden. Het is de basis voor het Wmo berichtenverkeer. Hieronder leest u meer over hoe het werkt en welke verschillende berichten er zoal zijn. De berichten bestaan uit codes. Er is een handig stroomschema gemaakt om te zien wanneer u welke berichtcode verstuurd.

Waarom?

De iWmo-standaard is specifiek ontwikkeld voor het digitaliseren van communicatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het zorgt ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders dezelfde taal spreken. Zo werken we met bepaalde codes. Hierdoor verloopt de communicatie sneller, worden fouten voorkomen en besparen we uitvoeringskosten, bij zowel gemeente als zorgaanbieder.

Hoe werkt het?

Het Wmo berichtenverkeer volgt cliënten in alle fasen. Via het berichtenverkeer wordt gecommuniceerd via bepaalde codes. Als de zorg start wordt bijv. de code 305 verstuurd (start zorg). Als de zorg eindigt wordt code 307 gestuurd (stop zorg). Gemeenten en zorgaanbieders kunnen berichten uitwisselen over de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals:

  • zorgindicatie of -beschikking;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg.

Er is een handig stroomschema gemaakt waar alle stappen en bijbehorende communicatie in verwerkt zijn. Deze vind je hier. Daarin staat welke berichtcode je wanneer verstuurd.

AGB-code voor berichtenverkeer iWmo

Hier treft u de handreiking proces aanvragen/wijzigen AGB-code voor berichtenverkeer iWmo.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel