PGB

Proces rondom een zorgovereenkomst PGB

Het proces bestaat uit vier stappen:

  • De gemeente heeft een beschikking afgegeven aan de cliënt tot toekenning van een individuele maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb.
  • Er wordt tegelijkertijd een toekenningsbericht (TKB) aan de SVB verzonden.
  • De cliënt krijgt een brief van de SVB waarin wordt gevraagd om de zorgovereenkomst.
  • De cliënt stelt met de dienstverlener een zorgovereenkomst op en stuurt deze naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Toetsing zorgovereenkomst

1. SVB toetst
De SVB toetst de zorgovereenkomst arbeidsrechtelijk (wordt het arbeidsrecht in acht genomen).
Vervolgens plaatst de SVB de zorgovereenkomst in de portal zodat de gemeente deze kan beoordelen en accorderen.

2. De gemeente toetst
De gemeente toetst de zorgovereenkomst op inhoud:
• Toetsing aan de inhoud van het pgb-plan: staat de zorgverlener vermeld in het pgb-plan en voldoet de zorginzet aan het pgb-plan. Indien dit niet het geval is, dan gaat de gemeente niet akkoord met de overeenkomst en wijst deze af. Gemeente neemt contact op met de cliënt om dit te bespreken zodat de klant weet waar de fout zit. De cliënt krijgt van de SVB bericht dat de zorgovereenkomst is afgekeurd en dat een nieuwe zorgovereenkomst ingediend moet worden. Meer informatie hierover leest u bij het onderdeel ‘pgb plan’.
• Toetsing op afgesproken tarief met de dienstverlener:  Als het uurtarief in de overeenkomst hoger is dan het uurtarief dat de gemeente hanteert, dan is dit geen reden voor afwijzing van de overeenkomst. De gemeente geeft dan het maximale uurtarief in en geeft akkoord op de overeenkomst. De SVB stuurt een brief aan de klant dat deze zelf moet bijstorten om het uurtarief dat vermeld staat in de overeenkomst uit te kunnen betalen in geval van declaraties. De klant moet dan dus zelf een bedrag overmaken aan de SVB voordat er betalingen plaatsvinden op basis van deze zorgovereenkomst.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel