Controle en toezicht

Toezicht

Het toezicht in de Wmo heeft met name betrekking op twee zaken:

  • Toezicht op de kwaliteit. Door kwaliteitseisen te stellen aan voorzieningen, waaronder de deskundigheid van beroepskrachten, houden wij toezicht op de zorgaanbieders.
  • Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten door of tegen cliënten en of medewerkers. Bij calamiteiten of geweldsincidenten wordt er melding gedaan en een onderzoek gestart.

Onderzoek bij calamiteiten en geweldsincidenten Wmo

Als een calamiteit of geweldsincident zich heeft voorgedaan, wordt er een onderzoek ingesteld. Hiervoor wordt een zogenaamde toezichthouder ingezet. De toezichthouder maakt van zijn bevindingen een verslag van de feitelijke situatie en geeft zijn oordeel over de situatie en eventuele aanbevelingen. Het is vervolgens aan het college om passende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld een (waarschuwings-) brief, dwangsom of opzegging van de contractovereenkomst.

Alle calamiteiten en geweldsincidenten moeten gemeld worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Dit zijn alle incidenten, ook als deze door derden veroorzaakt zijn tegen een cliënt of personeel. Voor de Peelregio is dit toezicht belegd bij GGD Hart voor Brabant.

Toezichthouder Wmo: De GGD

Alle calamiteiten en geweldsincidenten moeten gemeld worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Dit zijn alle incidenten, ook als deze door derden veroorzaakt zijn tegen een cliënt of personeel. Voor de Peelregio is dit toezicht belegd bij GGD Hart voor Brabant.

Een melding maken

De GGD heeft hiervoor dit meldingsprotocol opgesteld. Calamiteiten en geldincidenten kunt u melden via het formulier op de website van GGD Hart voor Brabant.

Heeft u vragen over wel of niet melden, of advies nodig?
Bel tijdens kantooruren tel. 088-3686888 of stuur een e-mail naar toezichtwmo@ggdhvb.nl.

In de bijlage (PDF) treft u een factsheet over hoe een melding calamiteiten en geweldsincidenten werkt. Daarnaast is er een webinar beschikbaar met daarin meer informatie over calamiteitentoezicht: https://ggdhvb.webinargeek.com/watch_ondemand/im3ew7NYShpvGDBvj_4FzA-3Eumjx1NqprypHbGt03Y/

Communicatieprotocol

Om een calamiteit snel in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij gecontracteerde aanbieders om bij Bizob (wmopeel@bizob.nl) de contactgegevens van hun bestuurders aan te leveren. Dan kan snel overleg worden georganiseerd over alle noodzakelijke stappen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel