PGB

Tarieven PGB

In de nadere regels hebben de gemeenten de Pgb-tarieven vastgelegd. Een principieel uitgangspunt: de hoogte van een Pgb mag niet meer zijn dan de kosten die de gemeente zou hebben gehad in geval van de inzet via zorg in natura. Belangrijk om te weten is dat de gemeenten twee verschillende Pgb-tariefstellingen onderscheiden: een tarief voor professionele dienstverleners en een tarief voor particuliere inzet (waaronder mede de inzet door het sociaal netwerk wordt begrepen).

Particulier tarief: € 16,00
Professioneel tarief: Het professioneel tarief bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de  betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.
Logeren particulier • Helmond: maximaal drie keer het uurtarief voor particuliere Wmo hulp per etmaal

Professionele dienstverlener
Van een professionele dienstverlener is – als het gaat om een zzp-er – sprake als:
– de dienstverlener als zelfstandige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
– uit overige feiten en omstandigheden blijkt dat de dienstverlener als een ondernemer kan worden aangemerkt. Denk hierbij aan de zichtbaarheid van de dienstverlener als ondernemer in de maatschappij (bijvoorbeeld via website, promotieactiviteiten etc.), het hebben van meerdere opdrachtgevers, het lopen van ondernemersrisico, het plegen van investeringen, wijze van gebruik maken van een modelovereenkomst van de belastingdienst (opvolger VAR).

Particuliere inzet
Particuliere inzet betreft vervolgens die inzet die niet wordt geleverd door een professionele dienstverlener.
De pgb-tarieven liggen vast in de Nadere regels.

Pgb tarieven

Pgb tarieven WMO 2024 gemeente Helmond
Pgb tarieven WMO 2023 gemeente Helmond
Pgb tarieven WMO 2022 gemeente Helmond
Pgb tarieven WMO 2021 gemeente Helmond
Pgb tarieven WMO 2020 gemeente Helmond
Pgb tarieven WMO 2019 gemeente Helmond

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel