Overeenkomsten sluiten

Aankondiging inkoop Wmo-2025 voor GR Peelgemeenten en gemeente Helmond

De GR Peelgemeenten en gemeente Helmond gaan de voorzieningen begeleiding (individueel en  groep) en beschermd wonen/beschermd thuis opnieuw inkopen per 1 januari 2025. Dit zal deels  gezamenlijk plaatsvinden. Onderstaande tabel geeft hierover meer informatie.

Zodra de inkoopprocedures starten, wordt U geïnformeerd middels aparte berichten met een  hyperlink, waarmee u wordt doorgeleid naar de betreffende inkoopprocedure.

Voorziening Wie kopen in? Overig
Begeleiding groep incl. vervoer
Publicatie week 2/week 3 2024
GR Peelgemeenten en gemeente Helmond
(begeleiding inkoopprocedure door Bizob)
Open House
U kunt zich inschrijven voor:
Regio Peelgemeenten En/of
Regio Helmond U schrijft zich in voor:
de producten behoudgericht en/of het product ontwikkelgericht en vervoer
Begeleiding individueel Peelgemeenten

Publicatie
week 2/week 3 2024

GR Peelgemeenten

(begeleiding inkoopprocedure door Bizob)

Open House
U schrijft zich in voor:
de producten behoudgericht
en/of de producten ontwikkelgericht
en/of het product collectieve woon-zorg
Begeleiding individueel Helmond
Publicatie: nader te bepalen, informatie volgt
Gemeente Helmond SAS-procedure
U schrijft zich in voor:
Nader te bepalen, informatie volgt
Beschermd wonen/ beschermd thuis en dagbesteding BW/BT
Publicatie: nader te bepalen, informatie volgt
Gemeente Helmond Open House
U schrijft zich in voor:
Beschermd wonen inclusief beschermd thuis
of alleen Beschermd thuis
en/of Begeleiding groep BW/BT inclusief vervoer

N.B. het contract voor kortdurend verblijf wordt voor zowel Peelgemeenten als gemeente Helmond  stilzwijgend verlengd.

Download hier de aankondiging in PDF.


Aan zorgaanbieders Begeleiding Individueel met een overeenkomst met de gemeente Helmond,

Via deze weg informeert de gemeente Helmond u over het volgende:

De gemeente Helmond heeft met uw organisatie een overeenkomst voor Wmo Begeleiding Individueel.

U ontvangt deze mail, omdat de gemeente bezig is met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding en de publicatie op korte termijn zal plaatsvinden.

In de bijlagen vindt u informatie op hoofdlijnen over deze aanbesteding.

Op 24 juni van 15.30-17.00 uur organiseert de gemeente Helmond in aanvulling op deze schriftelijke informatie en voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding, een digitale informatiebijeenkomst voor al haar huidige aanbieders. Hierin zal de gemeente een nadere toelichting geven op de informatiebrief in de bijlage.

Het is helaas niet mogelijk om ad hoc vragen te stellen tijdens de informatiebijeenkomst zelf in verband met het grote aantal deelnemers dat de gemeente verwacht. 

U kunt uw vragen daarom per mail stellen via femke.vanos@helmond.nl voor 11 juni aanstaande. De gemeente neemt de vragen dan voor zover mogelijk mee en verwerkt deze in haar presentatie op 24 juni.

U dient zich vooraf aan te melden voor deelname aan de bijeenkomst op 24 juni door een mail te sturen aan femke.vanos@helmond.nl met vermelding van uw organisatie en de persoon of personen die deelnemen met betreffende e-mailadres(sen). U ontvangt na aanmelding via de gemeente Helmond een vergaderverzoek met de link naar de meet. Aanmelden kan tot 11 juni en alleen per mail via het genoemde emailadres en niet via Mercell.

Downloads:


Update 17-01-2024:  Wmo-begeleiding groep / dagbesteding Helmond en GR Peelgemeenten.

Eerder hebben we u geïnformeerd over de inkoop van Wmo-begeleiding (individueel en groep)  en Beschermd Wonen/Beschermd Thuis voor GR Peelgemeenten en gemeente Helmond.

Dit bericht betreft: Wmo-begeleiding groep / dagbesteding Helmond en GR Peelgemeenten.

Hierbij sturen we U de link naar de documenten en vragenlijsten https://s2c.mercell.com/today/62941

Uw inschrijving dient compleet ingediend te worden voor 27 maart 2024. Bij goedkeuring krijgt U een overeenkomst die ingaat op 1 januari 2025.


Update 17-01-2024: Inkoop WMO-begeleiding individueel GR-Peelgemeenten.

Eerder hebben we u geïnformeerd over de inkoop van Wmo-begeleiding (individueel en groep)  en Beschermd Wonen/Beschermd Thuis voor GR Peelgemeenten en gemeente Helmond.

Dit bericht betreft: WMO-begeleiding individueel GR-Peelgemeenten.

Hierbij sturen we U de link naar de documenten en vragenlijstenhttps://s2c.mercell.com/today/61692

Uw inschrijving dient compleet ingediend te worden voor 27 maart 2024. Bij goedkeuring krijgt U een overeenkomst die ingaat op 1 januari 2025.


Update 22-02-2024: Inkoop Publicatie Beschermd Wonen, - thuis en begeleiding/dagbesteding

De publicatie van de tender Beschermd Wonen, Beschermd thuis en de Begeleiding groep/dagbesteding voor Beschermd wonen-Beschermd thuis heeft inmiddels plaatsgevonden via Tenderned. De inkoop wordt mede namens de Peel gemeenten door de gemeente Helmond uitgevoerd.

Het betreft een Open House, waarbij 3 percelen onderscheiden worden:

  • Perceel 1 Beschermd wonen
  • Perceel 2 Beschermd thuis
  • Perceel 3 Begeleiding groep/Dagbesteding Beschermd wonen-Beschermd thuis inclusief vervoer

In de onderstaande link vindt u de inkoopdocumenten:

Aanbestedende Dienst (tenderned.nl)

Wij hopen uw inschrijving te ontvangen.

(Mocht de link niet openen kunt u de volgende link selecteren, kopiëren en in uw webbrowser plakken: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326672).

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel