Beleid en regelgeving

Verordeningen

Wat is een verordening?

In een verordening staat omschreven hoe de gemeente tegen bepaalde zaken aankijkt. De verordening is een algemeen verbindend voorschrift en op lokaal niveau de ‘hoogste’ regeling. Deze wordt dan ook door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening is rechtstreeks bindend voor de burger.

De Wmo 2015 verplicht gemeenten om een aantal zaken in de verordening te regelen. Vaak worden deze niet tot in detail in de verordening uitgewerkt. Dat kan vervolgens in nadere regelgeving, zoals bijvoorbeeld de nadere regels hieronder.

Verordening per gemeente

Nadere Regels

Wat zijn Nadere Regels?

Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften. Het zijn uitwerkingen van wetten of verordeningen. In het geval van gemeenten gaat het om het uitwerken van bepalingen uit de verordeningen Wmo.

Het Besluit Maatschappelijk Ondersteuning dat de meeste gemeenten vaststellen zijn voorbeelden van nadere regelgeving. Hierin worden bijvoorbeeld vaak zaken vastgelegd als: de maximale vergoedingen voor bepaalde voorzieningen, de PGB tarieven en regels rond de eigen bijdrage. Maar ook een regeling voor beleidsparticipatie (Wmo adviesraad) is een voorbeeld van nadere regels.

Nadere Regels per gemeente

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel