Administratie en communicatie

Wat is het administratieprotocol?

Het administratieprotocol Wmo is gebaseerd op het landelijke Standaard Administratie Protocol (SAP) én onze contractafspraken. Middels dit administratief protocol Wmo leggen we met al onze gecontracteerde Wmo aanbieders de afspraken vast inzake gebruik van het berichtenverkeer en declaratieregels.

Het berichtenverkeer is de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten en aanbieders werken al een aantal jaren met het berichtenverkeer, maar we merken dat er niet altijd duidelijkheid is over het gebruik van berichten in het administratieve proces. Door middel van dit protocol geven we ook aan waarom bepaalde berichten uitgewisseld moeten worden.

Klik hier om het administratieprotocol te openen.

Wijziging doorgeven CAK

Per 1 januari 20202 hoeft u niet langer gegevens aan te leveren aan het CAK. Vanaf nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens richting het CAK. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwe iEB berichtenverkeer. De enige uitzondering hierop is beschermd wonen intramuraal: dit blijft hetzelfde.

Belang administratieprotocol

Voor gemeente Helmond en de Peelgemeenten is het 305- en 307-bericht (start en stop zorg) leidend bij het aanmelden van cliënten richting het CAK. Daarom is het van groot belang dat de administratie op orde is. Om dit aan te passen, verwijzen wij u naar het administratieprotocol.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel