PGB

Besteding en uitbetaling

In de nadere regels staat dat het volledige bedrag aan pgb verantwoord moet worden. Dit betekent dat er geen verantwoordingsvrij bedrag wordt gehanteerd. Het persoonsgebonden budget moet besteed worden aan het doel/resultaat waarvoor het is verstrekt, dus direct aan de maatwerkvoorziening gerelateerde kosten van zorg en ondersteuning.

Dit betekent dat het pgb in ieder geval niet besteed kan worden aan:
• bemiddelings- en administratiekosten;
• kosten verbonden aan opstellen pgb-plan;
• reistijd, vervoers- en parkeerkosten van de dienstverlener;
• overheadkosten van de dienstverlener waaronder mede begrepen kosten van de dienstverlener tot opstellen van een zorg- of werkplan; en
• feestdagen- en/of eenmalige uitkering of cadeau aan dienstverlener;
• kosten die te beschouwen zijn als algemeen gebruikelijk (zoals abonnementskosten, gebruikelijke kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of sport, uitstapjes, etcetera).

De dienstverlener een hoger tarief betalen

Indien de cliënt een hoger tarief wil betalen aan de dienstverlener dan het pgb-tarief zoals de gemeente dat heeft toegekend, dan staat dat de cliënt vrij. De cliënt moet dan wel zelf een bijstorting doen bij de SVB op het budget. De SVB betaalt vervolgens de gefactureerde prijs aan de dienstverlener. Dit laatste gaat volgens het trekkingsrecht: de cliënt stuurt facturen van de dienstverlener naar de SVB. Na controle betaalt de SVB rechtstreeks het bedrag uit aan de dienstverlener. Overigens bestaat er een zekere mate van flexibiliteit voor wat betreft een spreiding van de ureninzet. Dat houdt in dat de tijdsbesteding aan een klant, – met het oog op wat een cliënt nodig heeft (maatwerk) -, per week kan fluctueren.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel

Inkoop

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom inkoop gerelateerde zaken. Denk aan de werkwijze, beleidsregels, toezicht, persoonsgebonden budget en hoe u bijvoorbeeld zorgaanbieder kunt worden.

Belangrijke data

10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond