Bestuurlijke aanbesteding

Wat is bestuurlijk aanbesteden?

Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij langdurige, flexibele overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Die overeenkomsten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast. Zij stellen ook een formele overlegstructuur vast waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.

Voor het inkopen van Wmo-taken hebben Helmond en de Peelgemeenten gekozen voor de werkwijze van bestuurlijk aanbesteden. Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost- Brabant) ondersteunt en faciliteert de gemeenten bij dit proces. Een onderdeel van bestuurlijk aanbesteden is overleg tussen de gemeenten en aanbieders. Beide partijen gaan met elkaar in gesprek en vanuit overleg komt een contract tot stand. Ook na dit contract blijven de betrokken partijen in gesprek. Voor de Wmo-contracten begeleiding, beschermd wonen en huishoudelijke ondersteuning zijn er twee overlegstructuren: fysieke overlegtafel (FOT) en virtuele overlegtafel (VOT)

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel